Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

 • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
 • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

 • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.


DGOffice

Vid hantering av farligt gods och farliga ämnen är det viktigt att ha bra rutiner för att minimera riskerna. Det betyder att du behöver ha rätt information om ditt ämne och kontroll på att dokumentationen är riktig. Med vår programvara DGOffice får du både hjälp med att hålla koll på reglerna och ett verktyg som kvalitetssäkrar din hantering och dokumentation av farligt gods.

Alltid senaste regelverken

Glöm tunga regelverk. DGOffice är den webbaserade programvaran som ger dig möjlighet att ha koll på reglerna runt ditt farliga gods online. Genom alla våra experter runtom i Världen ser vi alltid till att DGOffice är uppdaterad för att följa gällande regler i ADR, IMDG-koden, IATA-DGR, 49 CFR, ADG code och TDG regulations.

Vi skräddarsyr DGOffice efter dina behov

Med DGOffice spar du både tid och pengar och förebygger risken för felaktigheter. Med DGOffice skräddarsydda moduler får du ett verktyg som är anpassat för dig. Ändras förutsättningarna kan du enkelt utöka eller ta bort moduler genom en enkel knapptryckning. Hos oss får du hjälp med en lösning som passar din organisation. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Klicka här för instruktionsfilmer>>

Ladda ner produktblad för DGOffice här>>

Låt affärssystemet skapa transporthandlingarna

Med DGOffice integrationslösningar (webremote & webservice) kan du både effektivisera och kvalitetssäkra processen med att ta fram godsdeklarationer för farligt gods. Genom att låta ditt affärssystem kommunicera med DGOffice så kommer dina transporthandlingar automatiskt att skapas i din orderhantering.

Klicka här för att ladda ner produktblad för mer information >>

Dangerous Goods modulen i Consignor (transportadministrationssystem) finns också som en färdig integrationslösning mot DGOffice.

Kontakta en säljare för mer information.

DGOffice för dig som chef eller säkerhetsrådgivare

För dig som är säkerhetsrådgivare eller med ansvar för packning, dokumentation eller annan hantering av farligt gods så ger DGOffice dig en total överblick. Inte bara att du kan känna dig säker på att personalen får rätt information och att transporthandlingar blir riktigt ifyllda, utan du kan också lägga upp kurser och ha koll på personalens utbildningar.

 

DGOffice ger dig tillgång till:

 • Information för varje ämne beträffande gällande krav för samtliga transportslag
 • Förpackningsinstruktioner och märkningskrav för samtliga transportslag
 • Komplett lista över ämnen och UN-nr
 • Möjlighet att koppla era artikelnummer mot UN nummer och på så vis effektivisera skapandet av farligt gods dokument
 • Produktspecifika upplysningar för UN-nr
 • State & Operator variations (IATA)
 • Databas med kundadresser
 • Möjlighet att skapa och skriva ut transportdokument samt upprätthålla dokumentdatabas för samtliga transportslag
 • Skriva ut etiketter på valfri skrivare som speglar information på deklarationen
 • Automatisk översättning enligt ADRs språkbestämmelse

Övriga funktioner (tilläggsmoduler):

Säkerhetsdatablad (MSDS) - Med denna modul kan du skapa, underhålla och publicera dina egna säkerhetsdatablad med versionskontroll. Det finns även möjlighet att printa egna CLP etiketter.

Seveso-modulen i DGOffice har utvecklats som den totala dokumentation och informationslösningen för lagring och hantering av farligt gods och kemikalier.

Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring oss direkt!

054-400 11 90