Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

  • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
  • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

  • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

ADR Ordlista

ADR ordlista är ett verktyg där du kan finna definitioner och förklaringar på olika begrepp inom farligt gods. Ett bra hjälpmedel för dig som söker förklaringar på olika termer och begrepp inom ADR.

Ordlistan är i första hand framtagen som ett hjälpmedel vid vår e-learning, men den fungerar även utmärkt i det dagliga arbetet. Idag är ordlistan begränsad till definitioner tillämpliga mot ADR, men på sikt kommer vi utöka ordlistan med begrepp som används inom andra transportregelverk.

Gå vidare till ADR ordlista

Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring oss direkt!

054-400 11 90