Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

  • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
  • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

  • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

Skräddarsydda utbildningar
– anpassade efter din verksamhet

All personal som på något sätt är involverad i transport av farligt gods eller farligt avfall omfattas av tekniska regler som ständigt utvecklas. Det finns idag också krav på att personal ska ha genomgått en utbildning i de transportregelverk som företaget omfattas om. 

Våra utbildningar ska ge dig en allmän kännedom om de lagar och regler som gäller samt det ansvar som åligger den enskilde. Utbildningarna ska vara funktionsspecifika inom de bestämmelser för farligt gods som gäller för dina arbetsuppgifter. Vårt mål är att ge dig de kunskaper du behöver om de risker som finns, förebyggande säkerhetsåtgärder och åtgärder att sätta in vid en olycka.

Anpassade efter dina behov​

Eftersom inriktning av utbildningen varierar mellan verksamheter och yrkesgrupper, erbjuder vi skräddarsydda utbildningar som är specialanpassade efter behov och önskemål.

Vi hjälper dig med att se över din organisations utbildningsbehov. Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig!

Ja, jag vill att ni kontaktar mig för en Verksamhetsanpassad utbildning!